Splošni pogoji partnerskega programa

Splošni pogoji uporabe partnerskega programa PIRO spletne trgovine

Če se želite pridružiti partnerskemu programu PIRO spletna trgovina, se morate strinjati s pogoji uporabe. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste pogoje prebrali in sprejeli.

Kršitev katerega koli od spodnjih pogojev bo povzročila ukinitev vašega računa in odvzem morebitnih neporavnanih plačil partnerskih provizij, pridobljenih med kršitvijo. Strinjate se, da boste na lastno odgovornost uporabljali partnerski program.

Pogoji pridružitve

 • V partneski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe.
 • Za prijavo v partnerski program prijave morate navesti svoje zakonito polno ime, veljaven e-poštni naslov in vse druge zahtevane podatke.
 • Uporabniški račun lahko uporablja le ena oseba. Uporabniški račun ni prenosljiv na 3. osebo.
 • Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun.
 • Odgovorni ste za varnosti vašega računa in gesla. PIRO spletna trgovina ne more in ne bo odgovorna za vašo kakršno koli morebitno škodo iz tega naslova.
 • Odgovorni ste za objavljeno vsebino in vse dejavnosti, ki izhajajo iz uporabe partnerskega računa.
 • Partnerskega programa ne smete uporabljati za kakršne koli nezakonite ali nepooblaščene namene.
 • Provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva. 

Partnerska povezava in uporaba materiala

Ko se prijavite v partnerski program, vam bo dodeljena edinstveno partnerska koda – povezava.

Z uporabo te povezave se partnerji zavezujejo da:

 • Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
 • Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. PIRO spletna trgovina ni dolžna preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovorna za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
 • Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa PIRO spletna trgovina . Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.
 • Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.
 • Da bodo promoviranje produktov preko elektronske pošte (mailing liste) izvajali le pri osebah, od katerih ste pridobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju lahko zablokira račun.
 • Prepovedano je objavljanje partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine PIRO spletna trgovina. Upravljavec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
 • Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino PIRO in se izdajal za uradnega zastopnika prav tako se zavezuje, da ne bo navajal neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja PIRO spletna trgovina.

Provizije in izplačila

Izplačila se začnejo izvajati, ko partner doseže provizijo v mininimalno določeni višini, ki znaša 20 (dvajset) € . Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino. Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošiljke in vrnjeni paketi se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje. Morebitne reklamacije, ki so del PIRO spletna trgovina 100 % garancije zadovoljstva se štejejo za uspešno zaključeno prodajo.

Obračun provizije se izvaja 1x mesečno, najkasneje do 5. v mesecu. Če v enem mesecu niste dosegli pogoj za minimalno vrednost 20€, zasluženega denarja ne izgubite ampak se prenese v naslednji mesečni obračun.

Če imate s.p. ali podjetje, vam bomo plačali po izstavljenem računu. Partner mora na podjetje Informacijske tehnologije Matjaž Resnik s.p. poslati račun na katerem je znesek za plačilo, ki ga ima vsak partner v nadzorni plošči affiliate ( partnerskega) programa.

V primeru, da ste fizična oseba, se sklene pogodba ( v tem primeru je provizija bruto znesek vašega zaslužka – od tega boste morali odšteti še davek) ali pa lahko zasluženo provizijo izkoristite kot popust oz vrednostni bon za katerekoli izdelke iz naše ponudbe na www.piro.io

Prekinitev  sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine PIRO spletna trgovina nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini PIRO spletna trgovina ali podjetju Informacijske tehnologije Matjaž Resnik s.p., si pridržuje pravico do prekiniteve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@piro.si. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Informacijske tehnologije Matjaž Resnik s.p. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v petinštiridesetih (45) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Informacijske tehnologije Matjaž Resnik s.p.v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 20€.

Splošno

PIRO spletna trgovina si pridržuje pravico, da občasno brez predhodnega obvestila posodablja in spreminja pogoje storitve, ki bodo vedno v vpogled na naši strani. Za vse nove funkcije, ki dopolnjujejo ali izboljšujejo trenutni program, vključno z izdajo novih orodij in virov, veljajo pogoji storitve. Nadaljnja uporaba programa po takih spremembah pomeni vaše soglasje za takšne spremembe.

Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebitni spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Trebnje, 20.04.2020